browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Margaret Way

M. Way „Powrót ukochanego”

Zarówno Shelly, jak i Brock, wychowywali się w dysfunkcyjnych rodzinach. Ona, obarczona winą za śmierć brata-bliźniaka, nigdy nie zaznała miłości rodziców. On, niszczony i poniewierany przez dziadka tyrana, musiał wraz z matką ratować się ucieczką. Los już w młodości skrzyżował ich ścieżki. Dopiero jednak teraz, gdy Brock wrócił w rodzinne strony a Shelly dorosła, ich … Continue reading »

Categories: Recenzje | Tags: , , | Leave a comment