browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Jan Hudson

J. Hudson „W dobrej wierze”

Matt Crow jest bogaty. Mało tego. Jest bardzo bogaty. Myśli, że dzięki pieniądzom może wszystko. Gdy zakochał się w Eve, sądził że odwzajemni ona jego uczucia. Gdy dostał kosza – sięgnął do pieniędzy. Ona myślała, że nowa praca to efekt jej osiągnięć i wysokich kwalifikacji. Nie przeczuwała podstępu. Stopniowo, dzięki zaaranżowanemu przez Matta scenariuszowi zaczęła … Continue reading »

Categories: Recenzje | Tags: , , | Leave a comment