browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: Candice Proctor

C. Proctor „Kodeks”

Bardzo ciekawa książka o damach i rycerzach z miłością w tle. Wątek skomplikowany, ciągle coś się dzieje. W książce tej nikt nie jest tym za kogo się podaje, a przyjaciel okazuje się zdrajcą. Dlaczego tak się dzieje? Aby to zrozumieć, należy przenieść się do średniowiecznej Anglii, gdzie walka o tron podzieliła społeczeństwo. Attica, czuwająca przy … Continue reading »

Categories: Recenzje | Tags: , | Leave a comment